Monday, May 16, 2011 | By: Luna Biru

Soalan PSV Tahun 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SURATI
PetiSurat 255
89608 Papar, Sabah

PEPERIKSAAN SEMESTER SATU
PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN  6, 2011
Arahan:
1.    Kertas ini mengandungi empat soalan.
2.    Pilih satu soalan daripada soalan-soalan yang diberi.
3.    Murid dikehendaki membawa peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan pada hari peperiksaan.
Soalan 1:
Bidang
:
Menggambar
Tajuk
:
Sayangi Alam Semulajadi
Alat&Bahan
:
Kertas lukisan, warna pensil, warna air atau warna pastel
Aktiviti
:
Murid dikehendaki menghasilkan sebuah poster yang bertemakan alam semulajadi.
Soalan 2:
Bidang
:
Membuatrekaandancorak
Tajuk
:
HiasanDinding
Alat&Bahan
:
Kertaswarna, gam dangunting
Aktiviti
:
Murid dikehendaki menghasilkan corak dengan menggunakan teknik guntingan dan tampalan.

Soalan 3:
Bidang
:
Membentuk dan membuat binaan
Tajuk
:
HadiahHari Guru
Alat&Bahan
:
Kertas manila, kertaswarna, gam, gunting, hiasan yang dirasakanperlu.
Aktiviti
:
Murid dikehendaki membuat model bekas pensil dengan menggunakan teknik cantuman sebagai hadiah hari guru.

Soalan 4:
Bidang
:
Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk
:
Batik
Alat&Bahan
:
Kertas lukisan, Warna pastel atau krayon
Aktiviti
:
Murid dikehendaki menghasilkan sebuah motif flora pada batik dan mewarnakan hasilan dengan warna pastel atau krayon.

0 comments:

Post a Comment